music
menu
powrót

Lek.med Katarzyna Świątkowskaneurochirurg_przy_operacji.jpg

Specjalista neurochirurg

 

Laureatka nagrody za najlepszą prezentację 2016:

AAF/ OMI Salzburg Weill Cornell "Neurosurgery - SPINE" 

"Intradural Spinal Lipoma - neurosurgery treatment controversies – the case presentation 
"

AWARD WEILL CORNELL MEDICAL UNIVERSITY of NEW YORK,USA

 

 

Salzburg najlepsza prezentacja szkolenia
Salzburg nagroda : najlepsza prezentacja  

 


 Wybrane publikacje zawodowe:

 

2001:

 • „Guzy pochodzenia glejowego w materiale Klinicznego Oddz. Neurochirgii 4WSK we Wrocławiu w latach 1990-2000” - J.Sakowski , K.Świątkowska, G.Radka, J.Zwolinski, PTNCH Zjazd Krajowy Rzeszów 2002
 • „Ocena wyników leczenia operacyjnego tętniaków wewnątrzczaszkowych operowanych w różnym czasie od krwotoku w materiale Klinicznego Oddziału Neurochirurgii IV WSK” Praca wygłoszona na Zjeździe Neurochirurgów w Bydgoszczy 08.06.2002. - Radka G., Świątkowska K., Zwoliński J., Sakowski J., Jaźwiec P

2003:

 • Zjazd PTNCH Szczecin 19-21.09.2003 – sesja plakatowa
 • Chłoniaki CUN w materiale 4WSK– trudności diagnostyczne i terapeutyczne” J.Sakowski, K.Światkowska,J.Zwoliński
 • "Plasmocytoma CUN - case report "- J.Sakowski, K.Światkowska,J.Zwoliński

2005:

 • „Surgical treatment, nursing and rehabilitation in patients with metastases to the spine”( Leczenie chirurgiczne, opieka pielęgniarska i leczenie rehabilitacyjne chorych z przerzutami do kręgosłupa) – A.Szweda, K.Świątkowska-Wróblewska, I inni Annales Universitatis M.Curie-Skodowska Lublin VOL.LX.SUPPL.XVI 7, Krasne-Lublin

2007:

 • „Masywne oponiaki przedniego dołu czaszki :prezentacja kliniczna i obraz radiologiczny ” - Plucińska I., Całka K., Jaźwiec P., Bojarski B., Czerniewicz-Kamińska A., Świątkowska K., Sakowski J.,Zwoliński J., Prudlak E Przegląd Lekarski 2007;64(9)601-605
 • „Fizjoterapia pooperacyjna chorych z dyskopatią szyjną leczonych z wykorzystaniem systemu cornestone SR i HSR” - Marzena Chantsoulis, Katarzyna Świątkowska-Wróblewska, i inni, VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii sygnatura PNNP03127 2007:t15: supl.1
 • „Fizjoterapia pooperacyjna osób z choroba zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego leczonych operacyjnie z wykorzystaniem systemu cornestone HSR” - M.Chantsoulis, K.Świątkowska-Wróblewska i inni – I m-ce IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „ Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zesp.bólowych szyjnego odc.kregosłupa Warszawa 29-30 czerwiec 2007:Vol.9: supl.1: s.11 Index Copernicus 7.120
 • „Postepowanie neurochirurgiczne i fizjoterapeutyczne celem optymalizacji leczenia guzów wewnątrzkanałowych odc.szyjnego kręgosłupa” - M.Chantsoulis, K.Świątkowska-Wróblewska, i inni – wyroznienie IVInterdyscyplinarny Kongres Naukowy „ Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zesp.bolowych szyjnego odc. kręgosłupa.2007: Vol.9: supl.1 s.12, sygnatura PNNP03110 Index Copernicus 7.120

2009:

 • „Holistyczne podejście do pacjenta – obejmujące postępowanie neurochirurgiczne, opiekę pielęgniarską i fizjoterapeutyczną – celem optymalizacji leczenia guzów wewnątrzkanałowych kręgosłupa Holistic approach to the patient – covering neurosurgical management , nursing care ant physiotherapy in order to optimize treatment of spinal canal tumors” - 39 Zjazd PTNCH i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCH z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego 17-20.09.2009 Mikolajki syg.PNNP04275
 • „The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis Wykorzystanie biowchłanialnych implantow w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego” - M.Chantsoulis, K.Świątkowska-Wróblewska, Anna Skrzek, Joanna Urbanowska, J.Sakowski Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2009: Vol.15:nr 1: s.66-69: fot.tab.bibliogr.35 sygn.PNNP04100 Index Copernicus 4.280

2010:

 • „Uwarunkowania hemostazy w neurochirurgii. Własna ocena skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych metod hemostazy stosowanych w neurochirurgii” K. Świątkowska-Wróblewska, Zakopane VIII Sympozjum Neurochirurgii PTN 17-20.03.2011

2012: 

w przygotowaniu do publikacji rozdziały książki:

 • NEURONAWIGACJA – zaawansowane techniki operacyjne
 • GUZY WEWNĄTRZKANAŁOWE KRĘGOSŁUPA
 • URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE

2013:

 • „Zindywidualizowana kranioplastyka jatrogennego ubytku kości czaszki u dziecka w przebiegu leczenia masywnego udaru RMCA. Prezentacja metody rekonstrukcji systemem CranioForm” -K.Świątkowska-Wróblewska , X Sympozium Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Zakopane 14-17 marca 2013
 • X Sympozium Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Zakopane 14-17 marca 2013 „Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej.Choroby naczyń mózgowych, wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci” , prezentacja pracy pt: Zindywidualizowana kranioplastyka jatrogennego ubytku kości czaszki u dziecka w przebiegu leczenia masywnego udaru RMCA aut.K.Świątkowska-Wróblewska
 • III Sympozium Sekcji Neurochirurgii Wewnatrznaczyniowej PTNCH, Łódz 12-13 kwietnia 2013 „Postępy w leczeniu wewnątrznaczyniowym chorób ukł.nerwowego”
 • Poznańskie Dni Neurochirurgii i Neuroradiologii, Opalenica 04-05.10.2013 r „Kazuistyka w leczeniu chorób CUN z wykorzystaniem interwencji wewnątrznaczyniowej. Sekcja Leczenia Wewnątrznaczyniowego PTNch.
 • The Comprehensive Clinical Neurosurgery Review Course , Cracow 02-06.12.2013

2014:

 • 2014: The Comprehensive Clinical Neurosurgery Review Course , Poland , Cracow 01-05.12.2014, "Penetrating cranial trauma - case report"

2015:

 • 2015: MEDIOLAN " Bac-Fuse Pioneer Surgical Technology Training course" , Italy, Mediolan 04-05.02.2015
 • 2015: AAF / OMI Salzburg Weill Cornell "Neurosurgery - CRANIAL" , Austria , Salzburg , 13-19.09.2015: ORAL PRESENTATION "Cerebral frontal lobes gunshot wound neurosurgery treatment in the course of the conflict in Ukraine – the case report
'

2016:

 • 2016: AAF/ OMI Salzburg Weill Cornell "Neurosurgery - SPINE" , Austria , Salzburg ,21-27.02.2016 ORAL PRESENTATION "Intradural Spinal Lipoma - neurosurgery treatment controversies – the case presentation
' AWARD WEILL CORNELL
2020: Book Co-autor Neurosurgery and Global Health , Editor Isabelle M.Germano 

 

PRO PUBLICO BONO:

Dolnoslaski Festiwal Nauki wrzesień 2016 - Nauka i technika

http://www.festiwal.wroc.pl/2016/index.php?c=events&year=2016&do=detail&id=14586

Dolnoslaski Festiwal Nauki wrzesień 2015 - Nauka i technika

http://www.festiwal.wroc.pl/2015/index.php?c=events&do=detail&id=12907

Dolnoslaski Festiwal Nauki wrzesień 2014 - Nauka i technika

http://www.festiwal.wroc.pl/2014/?c=events&do=detail&id=11290

 

Festiwal Nauki - podziękowanie Rektora Politechniki Wrocławskiej
Festiwal Nauki - podziękowanie Rektora Politechniki Wrocławskiej