music
menu

MIKROPOLARYZACJA MÓZGU - tDCS

powrót

Mikropolaryzacja mózgu będąca przezczaszkową stymulacją prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS) jest nową obiecującą techniką nieinwazyjnego, bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu, która ma zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z uszkodzeniami mózgowia i różnorodnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

micro_polaryzacja.jpg

Następstwa kliniczne uszkodzeń mózgu nie są wyłącznie wynikiem samego uszkodzenia. Stanowią one również efekt dynamicznych zmian czynnościowych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych i konsekwencję zaburzenia behawioralnej równowagi międzypółkulowej. Neurologiczne objawy kliniczne są sumą dynamicznych procesów reorganizacji mózgowia w odpowiedzi na pierwotne uszkodzenie a nie wyłącznie skutkiem patologii strukturalnej mózgu.

Prąd stały o natężeniu 1-2mA i stałym kierunku powoduje neuromodulację ośrodków korowych, która może zostać utrwalona cykliczną powtarzalnością wzbudzeń. Mikropolaryzacja wywołuje zatem kontrolowaną zmianę pobudliwości korowej.

Charakter neuromodulacji jest uzależniony od typu elektrody – katoda (c-tDCS) zmniejsza a anoda (a-tDCS) zwiększa poziom wzbudzenia korowego. Jednostronne uszkodzenie mózgu np. w przebiegu urazu czy udaru prowadzi do zachwiania równowagi międzypółkulowej – uszkodzona półkula ma niską aktywność nie tylko w wyniku zniszczenia tkanki nerwowej, ale również na skutek hamowania przez nieuszkodzoną konkurencyjną hiperaktywność półkuli nieuszkodzonej strukturalnie - dlatego aby przywrócić równowagę stymulację anodową stosuje się dla uszkodzonej a katodową w zdrowej półkuli. Elektrostymulacja przezczaszkowa działa modulująco na procesy synaptyczne i pozasynaptyczne w zakresie fizjologicznych granic i wspomaga naturalne spontanicznie przebiegające procesy normalizacji aktywacyjnej.

Przezczaszkowej stymulacji prądem galwanicznym można poddawać korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową wpływając na funkcje percepcyjne, poznawcze i ruchowe oraz umożliwiając i przyspieszając efektywną rehabilitację chorych neurologicznych. Neuromodulacja prądem o stałym natężeniu może korzystnie modulować czynność zakłóconych obwodów neuronalnych, torować naturalną kaskadę procesów samonaprawczych aktywując zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej a także promować trening ruchowy, poznawczy (logopedyczny, pamięciowy, spostrzeganie i koncentrację uwagi) czy afektywny. Najlepszy efekt uzyskuje się przy połączeniu mikropolaryzacji przezczaszkowej z neurorehabilitacją, gdyż u podłoża polaryzacji i procesów uczenia behawioralnego leżą te same mechanizmy neuronalne a wywołana elektrycznie bierna modulacja kory przyspiesza i ułatwia uzyskanie maksymalnego efektu po treningu fizjoterapeutycznym.

Wskazania do tDCS:

 • udary mózgu
 • afazja
 • migrena
 • dystonia
 • urazy czaszkowo –mózgowe z deficytem neurologicznym
 • ból przewlekły
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • ADHD
 • autyzm
 • padaczka lekooporna
 • dysfunkcje pamięci
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
 • depresja (MDD Major Deppresion Disorder) , i niektóre inne zab.psychiatryczne
 • Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne, tiki
 • uzależnienia
 • szumy uszne

Przeciwwskazania:

 • Ciała obce / implanty , klipsy metalowe/
 • Rozrusznik serca
 • ciąża
 • nowotwory

padaczka w wywiadzie (kryterium względne)

Powikłania:

 • zaczerwienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod

 

Kwalifikacje do mikropolaryzacji mózgu (tDCS) odbywają się w Wrześni i we Wrocławiu:

WROCŁAW:

Vital-MED Gabinety Lekarskie i Rehabilitacja, ul. Kunickiego 57A , 54-616 Wrocław wyłącznie po rejestracji telefonicznej ( pon-niedz 8.00- 19.00) tel. +48 537 44 66 37

WRZEŚNIA:

Poradnia logopedyczna "MRÓWKA", ul.Koralowa 11,62-300 Września tel. 537- 202-303 lub 882-07-10-07 http://poradniamrowka.pl

 

 


getynga.jpg

 

Zabiegi mikropolaryzacji są przeprowadzane przez : 

 

WRZEŚNIA:

Poradnia Logopedyczna Mrówka Diagnoza Terapia Edukacja ul.Koralowa 11,  62-300 Września, tel. 537-202-303, tel.882-07-10-07, poradniamrowka@wp.pl

 

OŁAWA:

Fundacja Krok Po Kroku: Oława 55-200, 3 Maja 2A, 55-200, tel.  +48 (71) 733 68 77 lub 501 127 401

https://fundacjakrokpokroku.org.pl/program-item/mikropolaryzacja/

 

KRAKÓW:

SENSUMED Ośrodek Psychoterapii i Neurorehabilitacji:

30-303 Kraków, ul.Madalińskiego 3/1, tel.504 288 040, biuro@sensusmed.pl

https://sensusmed.pl/uslugi/mikropolaryzacja-mozgu/

 

WROCŁAW:

- BIOMED  Neurotechnologie  53-680 Wrocław ul.Braniborska 38-40, tel.: (71) 336 10 36tel.: 693 396 774e-mail: centrum@biomed.org.pl

https://www.biomed.org.pl/tdcs-w-praktyce.html

 

TORUŃ:

Profesjonalne Centrum Terapeutyczne NAVITA Rehabilitacja

Toruń 87-100, ul.Kosynierów Kościuszkowskich  13, tel 56 307 03 79 , 500 422 413 www.rehabilitacjanavita.pl

 

Przed kwalifikacją należy sprawdzić zasady i możliwośc przeprowadzenia zabiegu w wybranym przez siebie ośrodku 

Przebieg leczenia : Przy polaryzacji mózgu stosuje się elektrody powierzchniowe (5x5cm lub 5x7cm). Elektrodę polaryzującą ( aktywną ) umieszcza się na głowie ponad okolicą mózgu stanowiącą cel stymulacji. Elektrodą aktywną może być katoda lub anoda. Drugą elektrodę mocuje się nad przeciwną półkulą (unikając przepływu prądu przez pień mózgu) albo poza obrębem głowy najlepiej tak żeby pole elektryczne przebiegało równolegle z osią aksonalno-dendrytyczną włókien korowo-rdzeniowych. Cykl terapeutyczny wymaga systematycznych codziennych sesji 5-7-10-15-20-30 minutowych w ciągu kolejnych 10-15 dni ( konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni dla utrwalenia tz. Efektu Postymulacyjnego). Przy dobrych rezultatach terapii wskazana jest kontynuacja, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach – czas ten powinien być wykorzystany na intensywną neurorehabilitację.

Bezpieczeństwo metody: mikropolaryzacja mózgu jest metodą bezpieczną, nie powoduje uszkodzeń neuronalnych (brak wzrostu markera uszkodzenia neuronalnego w postaci wzrostu sężenia enolazy w surowicy) ani zmian w badaniach obrazowych (MRI) czy elektroencefalograficznych (EEG). Efekt działania jest obserwowany w postaci zmian amplitudy i pola ruchowych potencjałów wywołanych (MEP), zmian spoczynkowego progu pobudliwości motorycznej, zwiększenia regionalnego przepływu krwi w pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) lub BOLD MRI, synchronizacji wolnych rytmów delta i theta (EEG) czy zmian aktywacyjnych widocznych w fMRI.

Podprogowy krótkotrwały prąd galwaniczny o częstotliwości 0Hz nie wywołuje napadów padaczkowych, które występują w przypadku zastosowania prądu o wysokich częstotliwościach, przez długi czas i w dawkach nadprogowych. Mimo to epilepsja jest najbardziej kontrowersyjnym kryterium w kwalifikacji do terapii tą metodą i w wielu ośrodkach eliminuje się pacjentów z epilepsją w wywiadzie.

Mikropolaryzacja ośrodków centralnego układu nerwowego (transcranial direct current stimulation) powstała w Instytucie Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu i jako metoda eksperymentalna wprowadzona do terapii jest wciąż doskonalona. W Norwegii terapia tDCS prowadzona jest w ramach rządowego programu. Oprócz tego rozpowszechniona jest w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy (UMG), Włochy, Francja , Anglia jak również w Stanach Zjednoczonych. Współtwórca tej metody, prof. Aleksiej M. Szeliakin na podstawie wieloletnich badań klinicznych odkrył iż: „skuteczność leczenia z zastosowaniem mikropolaryzacji mózgu jest średnio o 44 proc. wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod”. Słynnym badaczem i popularyzatorem metody jest również prof. Dr J. Kropotov z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Techniki w Trondheim, dyrektor Instytutu Ludzkiego Mózgu Russian Academy of Sciences

Aktualnie prace nad metodą prowadzą: National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH, Bethesada, USA, Harvard Center for Non–invasive Brain Stimulation, Boston, USA, University of Luebeck, Germany, University of Goettingen, Germany, Institute for Clinical Barin Research, Eberhard-Karls University Tuebingen, Germany, Institute of Neurology, University College, London, England, University of Occupational and Environmental Health, Japan, Universita di Milano, Italy, Institute of the Human Brain, St.Petersburg, Russia

* neuroplastyczność kompensacyjna – po trwałym uszkodzeniu korowego ośrodka dla danej funkcji (np. ośrodka mowy) odzyskanie zdolności wykonywania utraconej funkcji poprzez przejęcie czynności przez przetrwałą nieuszkodzoną, ale nie należącą przed uszkodzeniem do danego ośrodka korowego, część mózgu. Przykładowo dzięki temu zjawisku pacjenci z afazją odzyskują zdolność mówienia lub rozumienia mowy.

tdcs_- mikropolaryzacja mikropolaryzacja mózgu - prezentacja