music
menu

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Zespół Cieśni Nadgarstka - zalecenia przed operacją

powrót

PRZED OPERACJĄ:

carpaltunnel1.jpg

Do zabiegu operacji odbarczenia nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka kwalifikuje lekarz specjalista neurochirurg podczas indywidualnej

konsultacji neurochirurgicznej.


 Zapisz się  na konsultację  kwalifikacyjną tel.537 44 66 37 


Konsultacje odbywają się dwa razy w tygodniu we Wrocławiu:

 • Wtorek : w TOMMA diagnostyka obrazowa Wrocław Śródmieście - kontakt 
 • Środa   : w OTO-MED – Wrocław Krzyki  -  kontakt 
 • Mozliwe są terminy specjalne na życzenie pacjenta


Na konsultację należy zabrać wszystkie posiadane badania , a zwłaszcza EMG lub USG nadgarsta . Należy zabrać wszystkie karty informacyjne z lecz.szpitalnego lub operacyjnego oraz jesili się posiada MRI kręgosłupa szyjnego.
Konsultacja stanowi kwalifikację do operacji.
Termin operacji , po zakwalifikowaniu do operacji przez neurochirurga, ustala się indywidualnie, zgodnie z życzeniem pacjenta - tel.537 44 66 37.


Operacje są wykonywane jako :

 1. Zabiegi prywatne, poza kolejką NFZ
 • termin ustalany jest indywidualnie zgodnie z życzeniem pacjenta
 • czas oczekiwania na operację 7 dni
 • zabieg nie wymaga skierowania / skierowanie stanowi kwalifikacja neurochirurgiczna/
 • czas hospitalizacji 1 dzień
 • zabieg jest wykonywany we Wrocławiu / Szpital EroMediCare /

 

       2. Zabiegi refundowane przez NFZ , zgodnie z kolejką oczekujących 

 • termin ustalany jest zgodnie z kolejką oczekujących i planem operacyjnym oddziału 
 • czas oczekiwania na operację 6-8 m-cy , / termin zabiegu może ulec przesunięciu w przypadku pilniejszych operacji - pacjent jest w takim wypadku powiadamiany telefonicznie/
 • zabieg refundowany wymaga dostarczenia skierowania „do szpitala” wystawianego przez lek. POZ w oparciu o kwalifikacje neurochirurgiczną oraz posiadania przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia 
 • czas hospitalizacji 3 dni
 • zabieg jest wykonywany poza Wrocławiem

 

W przypadku zakwalifikowania do operacji  :


 przed zabiegiem należy :

 1. wykonać ewent. kons. internistyczne w przypadku ch. przewlekłych z oceną braku przeciwskazań internistycznych do operacji 
 2. w przypadku współistnienia ch.tarczycy wykonać profil hormonalny tarczycy ( TSH, fT3 i fT4) 
 3. pod kontrolą kardiologa odstawić leki zaburzające krzepliwość krwi ( Leki przeciw-płytkowe : acard, polocard, aspiryna, Antagoniści vitaminy K: acenocumarol, warfaryna, warfin, sintrom, syncumar, klopidrogrel, Plavix, Zylt, Areplex, Clopidix, ticlopidyna:Aclotin, Apo-Clodin, Iclopid, Ticlo, Ticlid, Xarelto i inne 
 4. wskazane jest wykonanie szczepien p/WZW B 

!UWAGA ! do szpitala należy koniecznie zabrać ze sobą konsultację neurochirurgiczną z kwalifikacją do zabiegu, badanie EMG oraz karty informacyjne z lecz.szpitalnego w przypadku obciążeń. Należy posiadać dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) a w przypadku zabiegu refundowanego ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie do szpitala 

do zabiegu wskazane ( nieobowiązkowo) :

 1. opatrunku INADINE (1 sztuka, cena ok.11zł , opatrunek dostępny w aptekach)
 2. zakupienie lub wypożyczenie ortezy unieruchamiającej nadgarstek operowanej ręki ( szczegóły dot. wypożyczenia ortezy ( tylko pacjenci prywatni) w rejestracji tel.537 44 66 37 ) 

- szczegóły dotyczące operacji oraz pozostałe informacje znajdą Państwo w pozostałych zakładkach na stronie www.neurochirurgwroclaw.com.pl