music
menu

Mikrodekompresja stenozy kanału kregowego w odcinku lędźwiowym metodą MISS

powrót

Cel i przebieg operacji: Zabieg polega na usunięciu części zmienionych chorobowo: zwyrodniałych i przerośnietych elementów kostnych , stawowych i więzadłowych kręgosłupa oraz w wybranych przypadkach również dysku, w celu redukcji ucisku na worek oponowy i korzeń lub korzenie nerwów rdzeniowych. Podczas operacji pacjent jest ułożony na brzuchu, lekarz neurochirurg wykonuje dwu- trzy- centymetrowe cięcie skóry na poziomie segmentu kręgosłupa, w którym znajduje się stenoza. Dostęp operacyjny polega na odwarstwieniu mięśni od kręgosłupa z zachowaniem ich przyczepów na niewielkim odcinku i wykonaniu pod mikroskopem okienka (fenestracji) pomiędzy łukami kręgów, co odróżnia tą nowoczesną technikę od metod klasycznych, następnie zmienione chorobowo tkanki są usuwane wiertłem diamentowym oraz narzędziami mikrochirurgicznymi techniką minimalizującą pooperacyjną niestabilność kręgosłupa. Dojście operacyjne stosuje się zwykle od strony najbardziej dotkniętej procesem chorobowym , jednak zastosowanie techniki „under cup” pozwala na odbarczenie również strony przeciwnej gdyż zmiany zwykle są obustronne. W przypadku zmian wielopoziomowych w celu uniknięcia destabilizacji kręgosłupa można zastosować technikę slalomu. W dalszym etapie, po odsunięciu worka oponowego z nerwami, w przypadku współistnienia istotnej przepukliny krążka miedzykręgowego na operowanym poziomie neurochirurg usuwa lub pomniejsza wysuniętą część dysku. Szczegóły zabiegu znajdują sie na stronie www.neurochirurgwroclaw.com.pl

Przewidywany czas hospitalizacji: 2 doby

Znieczulenie ogólne dotchawicze: rozmowa z lekarzem anestezjologiem odbywa się na kilka dni przed zabiegiem, na polecenie lekarza neurochirurga lub, jeśli nie ma takiej potrzeby, w dniu zabiegu po przyjęciu do szpitala.

 Podstawowe badania laboratoryjne: grupa krwi i czynnik Rh, morfologia krwi, podstawowe badania biochemiczne (sód, potas, mocznik, kreatynina, glukoza), układ krzepnięcia (APTT, INR), EKG, przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej u pacjentów powyżej 40 r.ż. lub obciążonych pulmonologicznie. Dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne w zależności od stanu pacjenta, jego choroby podstawowej oraz chorób współistniejących (np. profil hormonalny tarczycy, badanie ogólne moczu, konsultacja kardiologiczna). Rozmowa z lekarzem anestezjologiem odbywa się na kilka dni przed zabiegiem, na polecenie lekarza neurochirurga lub, jeśli nie ma takiej potrzeby, w dniu zabiegu po przyjęciu do szpitala.

Prosimy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy, takich, jak: dokumentacja medyczna (konsultacja neurochirurgiczna z kwalifikacją, badania obrazowe (MRI, TK, RTG) CD z opisami, wyniki badań laboratoryjnych, stosowane przewlekle leki, przybory toaletowe, ręcznik, skarpetki, piżama i obuwie oraz ubranie na zmianę. Prosimy nie zabierać ze sobą biżuterii i innych wartościowych przedmiotów. W każdym pokoju szpitalnym znajduje się szafa na ubrania i szafka na rzeczy osobiste pacjenta (w pokojach dwuosobowych są osobne komplety szafek dla obu pacjentów).

Proces gojenia pooperacyjnego krążka międzykręgowego ( potocznie: dysku) trwa około 4-6 tyg. W tym czasie chory nie powinien obciążać kręgosłupa, dźwigać, schylać się i wykonywać ruchów rotacyjnych czy innych czynności o dużej dynamice w zakresie tułowia. Dodatkowo należy unikać siadania , które jest obciążeniem statycznym dla operowanego odcinka kręgosłupa . Po operacji w niektórych przypadkach przydatne może być założenie stabilizującego pasa lędźwiowego. W trakcie hospitalizacji otrzymają Państwo bezpłatnie poradę magistra rehabilitacji dotyczącą rehabilitacji okołooperacyjnej. Wszystkie szczegółowe dane oraz odpowiedzi na Państwa pytania uzyskają Państwo w trakcie indywidualnej rozmowy z neurochirurgiem podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego.

Badaniem koniecznym do kwalifikacji do operacji jest rezonans magnetyczny ( w przypadku przeciwwskazań do wykonania bad.MRI - tomografia komputerowa) .

8 000 -12 000 PLN